Browse Items

  • Data is exactly "2011-10-01"

Uchwała Nr 65/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 66/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała Nr 67/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_70_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 70/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych KRRP

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_69_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 69/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_63_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 63/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. w sprawie założeń nowego programu aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

18.pdf
Uchwała Nr 68/VIII/2011 KRRP z dnia 1 października 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji radcy prawnego, wzoru legitymacji aplikanta radcowskiego oraz wzoru legitymacji prawnika zagranicznego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2