Browse Items

  • Data is exactly "2011-12-09"

Uchwała_KRRP_72_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 72/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

Uchwała_KRRP_73_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 73/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie programu aplikacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_74_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 74/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2