Browse Items

  • Data is exactly "2014-06-14"

Uchwała_KRRP_42_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 42/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_43_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 43/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

Uchwała_KRRP_44_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 44/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

Uchwała_KRRP_45_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 45/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_46_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 46/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

Uchwała_KRRP_47_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 47/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

Uchwała_KRRP_48_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 48/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_49_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 49/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Wykonywania Zawodu

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_50_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 50/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_52_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 52/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2015 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2