50/IX/2014 KRRP

Title

50/IX/2014 KRRP

Description

Uchwała Nr 50/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący