Browse Items

  • Data is exactly "2014-12-13"

Uchwala_KRRP_71_IX_2014_z_zal.pdf
Uchwała Nr 71/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie Budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

20150107_121436.pdf
Uchwała Nr 114/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Uchwala_KRRP_83_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 83/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwala_KRRP_82_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 82/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu obowiązków wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz innych członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwala_KRRP_81_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 81/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwala_KRRP_80_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 80/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie planu wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwala_KRRP_78_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 78/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwala_KRRP_77_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 77/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwala_KRRP_76_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 76/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwala_KRRP_75_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 75/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2