Browse Items

  • Data is exactly "2015-09-11"

ac13f1485562c620302b50705700b143.pdf
Uchwała nr 99/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_98_IX_2015.pdf
Uchwała nr 98/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_97_IX_2015.pdf
Uchwała nr 97/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2