Browse Items

  • Data is exactly "2022-06-14"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_621_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 621/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2