621/XI/2022 Prezydium KRRP

Tytuł

621/XI/2022 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 621/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący