123/XI/2022 KRRP

Title

123/XI/2022 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 123/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniająca Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Kadencja

XI