Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Uchwała KRRP_87_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 87/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_86_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 86/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r .zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_85_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 85/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_84_XI_2021.pdf

Uchwała Nr 84/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zniesienia Funduszu Seniora

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_82_XI_2021.pdf
Uchwała r 82/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prac nad jednolitym systemem informatycznym ewidencji i obsługi radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_79_XI_2021.pdf
Uchwała nr 79/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_78_XI_2021.pdf
Uchwała nr 78/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2021 r. w sprawie kierunku prac nad zmianami Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_77_XI_2021.pdf
Uchwała nr 77/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2021 r. w sprawie prac nad jednolitym systemem ewidencji i obsługi radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_75_XI_2021.pdf
Uchwała nr 75/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_71_XI_2021.pdf
Uchwała nr 71/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 maja 2021 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2