Browse Items

  • Tags: amicus curiae

Uchwała Prezydium KRRP 208_IX_2016.pdf
Uchwała nr 208/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia z opinią amicus curiae w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2