Browse Items

  • Tags: mediacja

Uchwała_Prezydium_71_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 71/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2