Browse Items

  • Tags: zjazd

bd2d4f98052b99c9e96e123a7c33611d.pdf
Uchwała Nr 130/IX/2016 KRRP z dnia 11 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu uchwały XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie wytycznych działania samorządu i jego organów na lata 2016-2020

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Tags:

b4fa8cd28d4b103b4d584400ef44a790.pdf
Uchwała Nr 129/IX/2016 KRRP z dnia 11 czerwca 2016 r. w sprawie proponowanego porządku XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz sposobu głosowania na tym Zjeździe

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2