60/IX/2014 KRRP

Title

60/IX/2014 KRRP

Description

Uchwała Nr 60/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2015

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący