II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Tytuł

II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Opis

Uchwały, opinie i stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych VIII i IX kadencji

Items in the II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH Collection

39/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP Nr 39/IX/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2013

38/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP Nr 38/IX/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu KRRP za rok 2013

32/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP nr 32/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. - stanowisko dot. projektowanej ustawy o zm. ustawy - Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych (druk 566)

31/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP nr 31/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora

30/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP nr 30/IX/2014 . z dnia 15 marca 2014 r.w sprawie planu wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego w roku szkoleniowym 2014

29/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP nr 29/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu KRRP na rok 2014

28/IX/2014 KRRP
Uchwała Nr 28/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Funduszu Promocji Zawodu oraz Funduszu Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych

27/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP nr 27/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

26/IX/2014 KRRP
Uchwała KRRP nr 26/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Wykonywania Zawodu

25/IX/2014 KRRP
Uchwała Nr 25/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych