652/X/2019 Prezydium KRRP

Title

652/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 652/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący