III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Title

III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Description

Uchwały, opinie i stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych VIII i IX kadencji

Items in the III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Collection

UCHWAŁA Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Uchwała Nr 310/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencji Naukowej – Kongres Restrukturyzacyjny ,,Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”

Uchwała Nr 309/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych wydarzenia ,,Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy”

Uchwała Nr 305/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 października 2021 r. w sprawie Regulaminu Konkursu na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych lub zmian w zakresie szkolenia aplikantów radcowskich

Uchwała nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Uchwała Nr 277/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie Regulaminu Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2021

Uchwała nr 257/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krajową Izbę Radców Prawnych Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Uchwała nr 253/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych VII Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach

Uchwała nr 230/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi

Uchwała nr 229/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”