696/X/2019 Prezydium KRRP

Title

696/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 696/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2019 r. – w sprawie projektu umowy generalnej dotyczącej zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący