91/IX/2014 Prezydium KRRP

Title

91/IX/2014 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący