751/X/2019 Prezydium KRRP

Title

751/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 751/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący