45/XI/2020

Title

45/XI/2020

Description

Uchwała nr 45/XI/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący