117/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

117/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący