119/XI/2021 Prezydium KRRP

Title

119/XI/2021 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 119/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący