301/XI/2021 Prezydium KRRP

Tytuł

301/XI/2021 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący