738/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

738/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 738/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Data

Kadencja

XI