783/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

783/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 783/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

XI