820/XI/2022 Prezydium KRRP

Title

820/XI/2022 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 820/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Kadencja

XI