885/XI/2023 Prezydium KRRP

Title

885/XI/2023 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 885/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący