917/XI/2023 Prezydium KRRP

Tytuł

917/XI/2023 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 917/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego

Data

Kadencja

XI

Status

obowiązujący