953/XI/2023 Prezydium KRRP

Title

953/XI/2023 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 953/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie legitymacji radcy prawnego, legitymacji aplikanta radcowskiego oraz legitymacji prawnika zagranicznego

Data

Kadencja

XI