278/VIII/2012 Prezydium KRRP

Title

278/VIII/2012 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 278/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru karty danych osobowych.

Data

Kadencja

VIII

Status

nieobowiązujący