78/VIII/2012 Prezydium KRRP

Tytuł

78/VIII/2012 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała Nr 78/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

Data

Kadencja

VIII

Status

obowiązujący