277/VIII/2012 Prezydium KRRP

Title

277/VIII/2012 Prezydium KRRP

Description

Uchwała Nr 277/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru wypisu z listy radców prawnych

Data

Kadencja

VIII

Status

nieobowiązujący