Opinia z dnia 30 maja 2014 r. do projektu ustawy o zm. ustawy – KC, KPC, KRO oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Title

Opinia z dnia 30 maja 2014 r. do projektu ustawy o zm. ustawy – KC, KPC, KRO oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Data

Tematyka publikacji OBSiL