110/IX/2016 KRRP

Title

110/IX/2016 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 110/IX/2016 KRRP z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2016

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący