116/IX/2016 KRRP

Tytuł

116/IX/2016 KRRP

Opis

Uchwała Nr 116/IX/2016 KRRP z dnia 12 marca 2016 r. w sprawie pokrywania kosztów delegacji na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Data

Kadencja

IX