Kodeks Etyki Radcy Prawnego z 2014 r.

Title

Kodeks Etyki Radcy Prawnego z 2014 r.

Description

stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

Data

Status

obowiązujący