Kodeks Etyki Prawników Europejskich

Title

Kodeks Etyki Prawników Europejskich

Description

stanowiący załącznik do uchwały Nr 8/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich

Data

Status

obowiązujący