126/IX/2016 KRRP

Title

126/IX/2016 KRRP

Description

Uchwała Nr 126/IX/2016 KRRP z dnia 10 czerwca 2016 r.: stanowisko zawierające ocenę sprawozdania o wydatkach Okręgowych Izb Radców Prawnych poniesionych na szkolenie aplikantów w 2015 r. oraz struktury tych wydatków

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący