138/IX/2016 KRRP

Title

138/IX/2016 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 138/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący