33/X/2017 Prezydium KRRP

Title

33/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 33/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odwołania współpracownika Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący