46/X/2017 KRRP

Title

46/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 46/X/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący