83/X/2017 Prezydium KRRP

Title

83/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 83/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący