85/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

85/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 85/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący