32/IX/2014 KRRP

Tytuł

32/IX/2014 KRRP

Opis

Uchwała KRRP nr 32/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. - stanowisko dot. projektowanej ustawy o zm. ustawy - Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych (druk 566)

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący