143/X/2017 Prezydium KRRP

Title

143/X/2017 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 143/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący