122/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

122/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 123/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący