435/X/2019 Prezydium KRRP

Title

435/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 435/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 7 lutego 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący