516/X/2019 Prezydium KRRP

Title

516/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 516/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 4 lipca 2019 r. – w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący