Aby zawęzić obszar wyszukiwania można skorzystać z opcji dodatkowych:

Wyświetlane dokumenty sortowane są domyślnie od najnowszych do najstarszych.
Więcej informacji na temat poruszania się po serwisie znajduje się w zakładce POMOC.

Recently Added Items

85/XI/2021 KRRP

Uchwała KRRP_85_XI_2021.pdf

Uchwała Nr 85/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

87/XI/2021 KRRP

Uchwała KRRP_87_XI_2021.pdf

Uchwała Nr 87/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

86/XI/2021 KRRP

Uchwała KRRP_86_XI_2021.pdf

Uchwała Nr 86/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r .zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

84/XI/2021 KRRP

Uchwała KRRP_84_XI_2021.pdf


Uchwała Nr 84/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zniesienia Funduszu Seniora

391/XI/2021 Prezydium KRRP

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_391_XI_2021.pdf

Uchwała Nr 391/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

392/XI/2021 Prezydium KRRP

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_392_XI_2021.pdf

Uchwała Nr 392/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

395/XI/2021 Prezydium KRRP

395_XI_2021_zestaw pytań na kolokwium ustne 2022.pdf

UCHWAŁA Nr 395/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022

394/XI/2021 Prezydium KRRP

394_XI_2021_w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych 2022.pdf

Uchwała Nr 394/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2022

82/XI/2021 KRRP

Uchwała KRRP_82_XI_2021.pdf

Uchwała r 82/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie prac nad jednolitym systemem informatycznym ewidencji i obsługi radców prawnych

80/XI/2021 KRRP

Uchwała KRRP_80_XI_2021.pdf

Uchwała nr 80/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych